Tiedote

Navidiumin toiminta on kasvanut vuoden 2019 aikana voimakkaasti. Henkilöstön määrä on kaksinkertaistunut vuoden aikana ja resurssointi käyttöönottoihin on sujunut hyvin, syyskuun jälkeen on luovuttu kokonaan alihankinnan käytöstä mikä parantaa huomattavasti tehtävien asennusten katetta. Kokonaislaivamäärässä ei päästä vuoden kokonaistavoitteeseen, mikä johtuu pääasiassa siitä, että asiakkaamme (BSM) halusi, että otamme yli myös toisen toimittajan, joka oli tehnyt viimeisen 3 vuoden aikana asennuksia 15 laivaan. Tämä hidasti asennustyötä ja asennusten määrä on noin 45-50 laivaa tänä vuonna.  Näin myös liikevaihto vuonna 2019 jää alle suunnitellun, noin 1,7-2,0 miljoonan euron luokkaan, ja tappiota vuodelle 2019 tulee noin 1,5 miljoonaa johtuen tehdyistä investoinneista. Break even siirtyy Q1/2020, suunta on kuitenkin oikea ja vuoden viimeisinä kuukausina päästään lähelle tätä. Resurssien lisääminen jatkuu vielä ensi vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana, jotta saavutetaan riittävä kapasiteetti ensi vuoden asennuksiin. Lisäksi uudet asiakkuudet vaativat lisää resursseja.

Navidium on lisäksi saanut muutaman uuden esisopimuksen loppuvuoden aikana, joihin työ on jo aloitettu. Oman Shipping eli Omanin valtion kanssa on tehty sopimus, jossa ensimmäiset asennukset tehdään vielä loppuvuoden aikana, sopimus sisältää mahdollisuuden laajentaa sen koskemaan koko laivastoa kokeilu jakson jälkeen. Lisäksi olemme myös tekemässä ensimmäisiä asennuksia Al Haiel asiakkaan offshore laivastoon eli nämä laivat toimivat öljyntuotannossa.

Käymme neuvotteluita potentiaalisten teollisten partnereiden/sijoittajien kanssa. Neuvotteluita varten olemme saaneet riittävän valtuutuksen osakkailta ja myös kiitokset aktiivisesta osallistumisesta antiin. Meillä on edelleen muutama eri mahdollisuus edetä ja katsomme rauhassa mikä on paras vaihtoehto yhtiön kannalta tulevaisuudessa, näistä päätöksistä toivottavasti pääsemme informoimaan omistajia enemmän sitten 2020 vuoden alkupuolella.

Yritys on ohittanut nyt kokonaisuudessaan asennuksiin ja resurssointiin liittyvän kriittisen vaiheen ja jatkaa nopeaa kasvua vuonna 2020. Operatiivinen toiminta on saavuttanut riittävän vakauden jonka pohjalta on hyvä laajentaa toimintaa vastaamaan vuoden 2020 tavoitteita.  Vuonna 2020 liikevaihto voimassa olevien sopimusten osalta tulee olemaan 8,5 M€, liikevoitto noin 4 M€. Tämän vuoden lopulla saadut uudet asiakassopimukset voivat nostaa ennustetta, jos tehdyt kokeilu jaksot menevät odotusten mukaan.